Thiếu nhi họ đạo làm bác ái mùa chay (thăm người già) – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường (30/03/2014)

██▓▒░░XEM HÌNH ẢNH░▒▒▓██


██▓▒░░XEM VIDEO CLIPS░▒▒▓██

Add Comment