38. Về Đâu Khi Giông Bão – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “VỀ ĐÂU KHI GIÔNG BÃO”
Lời Chúa : CN 7 TN NĂM A 2014, Mt 5,38-48 (Chớ trả thù, Phải yêu kẻ thù) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 22.02.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment