37. Con Đò Đơn Lẻ – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CON ĐÒ ĐƠN LẺ”
Lời Chúa : CN 6 TN NĂM A 2014, Mt 5,17-37 (Ðức Giêsu kiện toàn Luật Mô-sê, Ðức công chính của người môn đệ, Ðừng giận ghét, Chớ ngoại tình, Ðừng ly dị, Ðừng thề thốt) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 15.02.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment