BỘ THÁNH CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI

- TRÊN NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN, ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ MỞ RA BÍ MẬT CHO CON NGƯỜI. BÍ MẬT GÌ ?
+ CÂY CỎ MANG HẠT GIỐNG LÀ THỨC ĂN CHO LOÀI NGƯỜI; + ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CHO LOÀI NGƯỜI
- ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ MỞ BÍ MẬT NÀY RA HAI LẦN
+ THÁNH CHỈ MỘT : TẠO THÀNH VŨ TRỤ – NHÂN LOẠI SA NGÃ
+ THÁNH CHỈ HAI : HỦY DIỆT VŨ VỤ – GIAO ƯỚC VỚI LOÀI NƯỜI. ĐÚC KẾT ƠN CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC KITÔ!
- SAU CÙNG : PHÁN QUYẾT CỦA PHÀM NHÂN – ĐÚC KẾT THEO KHOA HỌC, DƯỚI GẦM TRỜI NÀY!
- Anh Chị Em thân mến! Tôi là Linh Mục Phêrô. Nguyễn Văn Tường thuộc Giáo Phận Vĩnh Long, Miền Nam, Việt Nam.
- Sau 7 năm làm Linh Mục với 5 năm giảng dạy về Lòng Chúa Thương Xót, Tôi đã nghiền ngẫm ra chân lý của Đức Chúa Trời : Thức ăn của con người là
‘MỌI THỨ CỎ MANG HẠT GIỐNG VÀ MỌI THỨ CÂY CÓ TRÁI MANG HẠT GIỐNG, CÒN ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CỦA MÌNH”.
- Cũng vì chân lý này mà Cha Giám Quản Phêrô Dương Văn Thạnh đã hiểu nhầm nên Ngài thay mặt Giáo Phận Vĩnh Long phạt vạ tuyệt thông tiền kết.
- Hiện tại, Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường vinh viễn bị khai trừ khỏi Giáo Phận Vĩnh Long. Cho đến nay đã được gần 3 năm.
- Thế nhưng, Thưa Anh Chị Em! Sau thời gian phạt vạ tuyệt thông, Cha đã nghiền ngẫm và hành trì thánh chỉ của Đức Chúa Trời, ngang qua Đức Giêsu làm chứng.
- Cha đúc kết cho Anh Chị Em người công giáo, cũng như cho Nhân Loại hiểu mà Hành Trì cho đúng thánh chỉ của Đức Chúa Trời.
- Anh Chị Em phải lắng nghe cho kỹ từng câu, từng lời trong bài giảng giải của Cha, cũng như những bài giảng của tháng sắp tới.
Xin cám ơn Anh Chị Em! Cầu chúc Anh Chị Em bình an trong Chúa và Mẹ Maria nhân lành, yêu thương trong Chúa Kitô. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường!

BỘ THÁNH CHỈ BAO GỒM :
- DẪN NHẬP THÁNH CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI.
- THÁNH CHỈ MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI : TẠO THÀNH VŨ TRỤ – CON NGƯỜI SA NGÃ.
- THÁNH CHỈ HAI (PHẦN 1) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI : HỦY DIỆT VŨ TRỤ – GIAO ƯỚC VỚI LOÀI NGƯỜI.
- THÁNH CHỈ HAI (PHẦN 2) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI : ĐÚC KẾT ƠN CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC KI-TÔ.
- PHÁN QUYẾT CỦA PHÀM NHÂN – ĐÚC KẾT THEO KHOA HỌC.
- BÍ MẬT SAU KHI CHẾT.
- QUI CHẾ HÀNH TRÌ CHO KHÔNG
NGHE BỘ THÁNH CHỈ

Add Comment