36. Xuân Đến Xuân Đi – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI”
Lời Chúa : CN 4 TN NĂM A 2014, Mt 5,13-16 (Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 08.02.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment