Thánh lễ và hoạt cảnh Giáng Sinh – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “THÁNH LỄ VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH”
Tổ Chức : Tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)

Add Comment