Làm Rẫy 16/01/2014 – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và Nhóm Tự Nguyện

Thực Thi LCTX – Hình ảnh và Clips Làm Rẫy 16.01.2014
Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường và Nhóm Tự Nguyện

Thời gian và Địa Điểm : Làm rẫy mỗi ngày thứ 5 hàng tuần tại nhà máy nước Nhớ Nguồn (cấp nước uống tinh khiết miễn phí hàng tuần)
Địa Chỉ : Ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


Click Vào Đây Để Xem Ảnh

Add Comment