Yêu Thương & Cho Không 21.06.2014 – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
(Ga 13,34)

Add Comment