01. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT BỊ BÁCH HẠI

NỘI DUNG GỒM 2 PHẦN :

PHẦN 1 : ĐẤU TRANH CHO CHÂN LÝ CỦA CHÚA (15.05.2014)
ĐÂY LÀ ĐOẠN GHI ÂM GHI LẠI CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG VỚI 22 CHA TRONG GIÁO PHẬN VĨNH LONG (CHA GIÁM QUẢN, CHA SUNG, CHA TÂN, và các Cha Hạt Trưởng trong Giáo Phận)

PHẦN 2 : XÉT XỬ CHA TƯỜNG GIỮA CỘNG ĐOÀN THÀNH THỚI (18.05.2014)
CHA GIÁM QUẢN DÙNG QUYỀN CHO CHA TƯỜNG VỀ HƯU VỚI LÝ DO VU KHỐNG BỆNH TẬT VÀ PHẢN ỨNG CỦA GIÁO DÂN

Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

One thought on “01. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT BỊ BÁCH HẠI

  1. Cha giám quản Dương văn Thạnh thật là nhẩn tâm ,đuỗi cha Tường xong chưa vừa lòng ,còn lệnh cho cha Đoài mang thơ đến nhà mẹ của Cha Tường đọc bản án lần nữa. Thật là tội nghiệp một người mẹ già cả một đời nuôi con cho thành người hai tay dâng hiến cho giáo hội phục vụ cho tha nhân,nhưng quyền lực vẩn không tha ,vừa chà đạp xong chưa hả vạ ráng trét một cái nữa mới đủ vui.ông còn dùng quyền cấm không cho xem diễn đàng trên mạng của cha Tường nữa chứ thật là buồn cười ,không biết ông là ai mà ông có nhiều quyền thế? Trong khi tống thống một đại cường quốc còn chưa cấm nỗi .Trong khi đó ông chỉ ngồi tạm chiếc ghế,vì ĐGM Tân đột ngột qua đời. Sau khi có Tân GM thì cái bàn tọa ảo nầy củng chia tay ông không hẹn ngày trở lại. Xin hỏi vì lý do gì mà ông phải cấm có phải ông sợ ông sẻ nỗi tiếng khắp hoàng cầu không ? Thật là đáng thương, ,

Add Comment