35. Lời Đầu Năm Cho Con – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường (Thánh lễ mùng 3 tết 2014)

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “LỜI ĐẦU NĂM CHO CON”
Lời Chúa : CN 4 TN NĂM A 2014 (Mùng 3 tết), Mt 25,14-30 (Dụ ngôn những yến bạc) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 01.02.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
(Nước biển sâu Xisat chữa lành bệnh chàm (vảy nến) cho một cô gái ở Cái Nhum (Bến Tre), bị hơn 10 năm, chữa trị 7-8 năm không hết)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment