33. Một Thoáng Hương Xuân – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “MỘT THOÁNG HƯƠNG XUÂN”
Lời Chúa : CN 2 TN NĂM A 2014, Ga 1,29-34 (Lời chứng của ông Gioan) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 18.01.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment