34. 30 TẾT CUỘC ĐỜI – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “30 TẾT CUỘC ĐỜI”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 25.01.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/34.%2030%20TET%20CUOC%20DOI%20(25.01.2014%20Mt%204,12-23).MP3″]

Add Comment