32. SẦU LẺ BÓNG – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “SẦU LẺ BÓNG”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 11.01.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/32.%20SAU%20LE%20BONG%20(11.01.2014,%20Mt%203,13-17).MP3″]

Add Comment