31. NHƯ LỤC BÌNH TRÔI – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “NHƯ LỤC BÌNH TRÔI”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 04.01.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/31.%20NHU%20LUC%20BINH%20TROI%20(04.01.2014,%20Mt%202,1-12,%20CupDien).MP3″]

Add Comment