30. Bến Bờ Hạnh Phúc – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “BẾN BỜ HẠNH PHÚC”
Lời Chúa : CN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 2014, Mt 2,13-15.19-23 (Ðức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết, Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 28.12.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment