Lễ khánh thành nhà máy nước Nhớ Nguồn – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Lễ Khánh Thành Nhà Máy Nước Nhớ Nguồn
Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

(Ngày 02.07.2012 – Ấp Giồng Lớn, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh)

Add Comment