28. Mong Manh Kiếp Người – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “MONG MANH KIẾP NGƯỜI”
Lời Chúa : CN 3 MÙA VỌNG NĂM A 2014, Mt 11,2-11 (Câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giả
và câu trả lời Của Ðức Giêsu) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 14.12.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment