29. TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TÌNH YÊU BẮT ĐẦU”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 21.12.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/29.%20TINH%20YEU%20BAT%20DAU%20(21.12.2013,%20Mt%201,18-24).MP3″]

One thought on “29. TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

  1. Cha giãng dạy đúng theo lời chúa ,nhưng phe cánh của thế gian thì đông.Mặc dù tà không thể thắng chính ,nhưng rất tiếc thế gian ngày nay không còn cái liêm chính nửa.

Add Comment