Xuân về nhớ Mẹ – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “XUÂN VỀ NHỚ MẸ” (Mùng 3 Tết 2013)
Tổ Chức : Tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)

Add Comment