Tòa Giám Mục quyết định cho CHA TƯỜNG VỀ HƯU và PHẢN ỨNG CỦA GIÁO DÂN!

Mời Anh/Chị/Em xem quá trình các Cha đọc quyết định của TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG ra cộng đoàn họ đạo thành thới (18/05/2014). Quyết định cho CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG về hưu với lý do bất hợp lý là [su_highlight]BỆNH TẬT[/su_highlight].

Giáo dân đã phản ứng mạnh mẽ với quyết định vô lý đó . Do  CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG còn rất khỏe mạnh (giáo dân đã xác nhận điều đó).

XEM VIDEO CLIPS

Add Comment