THÔNG BÁO!!!

CHA PHÊRÔ. DƯƠNG VĂN THẠNH DÙNG QUYỀN GIÁM QUẢN CHO CHA TƯỜNG VỀ HƯU.

Lý Do : Vu Khống Bệnh Tật

Kết Luận : Cha không sống điều răn của Chúa!

[su_highlight]Click Xem nội dung thư thông báo :[/su_highlight]


Add Comment