27. Như Giọt Sương Rơi – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “NHƯ GIỌT SƯƠNG RƠI”
Lời Chúa : CN II MÙA VỌNG NĂM A 2014, Mt 3,1-12 (Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 07.12.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment