49. Lòng Mẹ – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “LÒNG MẸ”
Lời Chúa : CN IV PHỤC SINH NĂM A 2014, Ga 10,1-10 (Vị Mục Tử nhân lành) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 10.05.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Bài hát : Đêm Vang Tiếng Gọi (Nghe bài hát)
Nội dung chính : Phân tích Mục Tử – Kẻ Trộm
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment