50. MỘT ĐỜI NGỦ QUÊN – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “MỘT ĐỜI NGỦ QUÊN”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 17.05.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/50.%20MOT%20DOI%20NGU%20QUEN%20(17.05.2014).MP3″]

Add Comment