26. Tìm Về Chốn Bình Yên – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TÌM VỀ CHỐN BÌNH YÊN”
Lời Chúa : CN 1 MÙA VỌNG NĂM A 2014, Mt 24,37-51 (Phải canh thức và sẵn sàng, Dụ ngôn người đầy tớ trung tín) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 30.11.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment