25. CON ƠI, HÃY TỈNH THỨC – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CON ƠI, HÃY TỈNH THỨC”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 15.06.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/25.%20CON%20OI,%20HAY%20TINH%20THUC%20(23.11.2013,%20Lc%2023,35-43).MP3″]

Add Comment