24. Để Lại Gì Cho Nhau – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “ĐỂ LẠI GÌ CHO NHAU”
Lời Chúa : CN XXXIII TN NĂM C 2013, Lc 21,5-19 (Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem, Những điềm báo trước) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 16.11.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment