47. Trời Mới – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TRỜI MỚI”
Lời Chúa : CN II PHỤC SINH NĂM A 2014, Ga 20,19-31 (Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ) → Xem Lời Chúa
Tổ Chức Ngày : Thứ 7, 26/04/2014 (từ 7h → 13h) tại Họ Đạo Thành Thới – Gp. Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Bài hát : Lời Chúa – Tâm Tình Người (Sáng tác : Pet.TRUNG)
Nội dung chính : Quyền Phêrô, ý nghĩa lễ phục sinh và cuộc đời theo Chúa
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment