48. TRĂM SỐNG CHẢY VỀ ĐÂU – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TRĂM SỐNG CHẢY VỀ ĐÂU”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 03.05.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/48.%20TRAM%20SONG%20CHAY%20VE%20DAU%20(03.05.2014,%20Lc%2024,13-35).MP3″]

Add Comment