23. Bông Hồng Trắng – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “BÔNG HỒNG TRẮNG”
Lời Chúa : CN 17 TN NĂM C 2013, Lc 20,27-38 (Kẻ chết sống lại) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 09.11.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Nội dung chính : Giảng dạy cho giáo dân và CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment