21. Tình như chiếc bóng – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TÌNH NHƯ CHIẾC BÓNG”
Lời Chúa : CN 30 TN NĂM C 2013, Lc 18,9-14 (Dụ Ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 10.05.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment