22. MẸ ƠI, MẸ Ở ĐÂU – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “MẸ ƠI, MẸ Ở ĐÂU”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 02.11.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/22.%20ME%20OI,%20ME%20O%20DAU%20(02.11.2013,%20Lc%2019,1-10).MP3″]

Add Comment