46. Giọt Mưa (RỬA CHÂN) – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “GIỌT MƯA (RỬA CHÂN)”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 10/05/2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Nội dung chính :
– Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường QUỲ XUỐNG RỬA CHÂN CHO GIÁO DÂN.
– Cha hướng mọi người theo thánh ý Chúa về cội nguồn của mọi sự lành là ĂN CÂY CỎ MANG HẠT GIỐNG để được Chúa chúc phúc.

Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD)

Add Comment