45. Cứu Chuộc – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CỨU CHUỘC”
Lời Chúa : CN LỄ LÁ NĂM A 2014, Mt 26, 14-27 (Giu-đa nộp Ðức Giêsu, Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 12/04/2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Bài hát : Cho Con Vững Tin (Nghe bài hát)
Nội dung chính : Hiểu ý nghĩa cứu chuộc theo ý Chúa
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment