19. Chân Trời Của Con – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CHÂN TRỜI CỦA CON”
Lời Chúa : CN 28 TN NĂM C 2013, Lc 17,11-19 (Mười người phong hủi) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 12.10.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment