Hành Trì Cho Không 2016 Tại Trà Vinh

Năm 2016
HÀNH TRÌ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CHA
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Xin chào tất cả bà con cô bác anh chị em

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả bà con cô bác anh chị em.

Cha
kính chúc,
Tất cả mọi người năm thánh tràn đầy Lòng Chúa Thương Xót.
Mùa Giáng Sinh 2015 tràn đầy Lòng Chúa Thương Xót.
Năm mới 2016 tràn đầy ƠN CHỮA LÀNH Lòng Chúa Thương Xót.

2 thoughts on “Hành Trì Cho Không 2016 Tại Trà Vinh

  1. nhin thấy cha cười ,thì con không dằn được nước mắt ,và luôn hỏi tại sao? Kính chúa yêu tha nhân sao lại có lỗi? Lời chúa rành rành đó sao có nhiều người vẩn còn cố chấp không tin? Có một số người thừa dịp ,mượn cớ mà sỉ nhục cha nữa , sao con người với nhau mà không có một chút cãm Thông ,thật là vô cãm , thế thì hỏi sao thế giới không khỏi chiến tranh ,nhưng mà làm vua thì chỉ có một đời ,làm dân vạn đời xin chúa ban hồng ân xuống trên cha ,đễ cha có đủ sức khỏe phục vụ cho người khó ,

  2. Sắp hết năm củ .năm mới lạ đến ,cha đả vát thánh giá theo chúa một đoạn đường dài quá ư à cực khổ .trước đây chúa cùng cha đồng hành nên có bốn dấu chân để lại trên đường đả đi qua,còn hiện nay trên đường đi của cha chỉ có để lại hai dấu chân .Xin cha đừng buồn và đừng ngã lòng vì chúa luôn ở bên cha ,nhưng những ngày tiếp theo chúa sẻ cổng cha đi

Add Comment