16. Một Cõi Đi Về – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “MỘT CÕI ĐI VỀ”
Lời Chúa : CN 25 TN NĂM C 2013, Lc 16,1-13 (Dụ ngôn người quản gia bất lương, Trung tín trong việc sử dụng tiền của) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 21.09.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment