18. LỜI RU CỦA EM – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “LỜI RU CỦA EM”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 05.10.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/18.%20LOI%20RU%20CUA%20EM%20(05.10.2013,%20Lc%2017,7-10).MP3″]

Add Comment