17. THIÊN ĐÀNG VẮNG EM – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “THIÊN ĐÀNG VẮNG EM”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 28.09.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/17.%20THIEN%20DANG%20VANG%20EM%20(28.09.2013,%20Lc%2016,19-31).MP3″]

Add Comment