42. Trả Lại Sự Thật – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “TRẢ LẠI SỰ THẬT”
Lời Chúa : CN III MÙA CHAY NĂM A 2014 , GA 4,5-12 (Ðức Giêsu tại Sa-ma-ri) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 22.03.2014 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Nội dung chính : Nghe và phân tích lời Thầy Thích Chân Quang, Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ đang nói gì về đạo Công Giáo, về Chúa GiêSu…
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment