14. Đường Không Chung Lối – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “ĐƯỜNG KHÔNG CHUNG LỐI”
Lời Chúa : CN 23 TN NĂM C 2013, Lc 14,25-33 (Vác thập giá mình mà đi theo Ðức Giêsu, Từ bỏ hết những gì mình có) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 07.09.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment