13. Dấu Chấm Hỏi Cuộc Đời – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “DẤU CHẤM HỎI CUỘC ĐỜI”
Lời Chúa : CN 22 TN NĂM C 2013, Lc 14,1.7-14 (Hãy ngồi chỗ cuối, Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 31.08.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment