Cho không Bắp, Bầu, Rau Muống – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

(Cho không tại Họ Đạo Thành Thới – Gp. Vĩnh Long)

██▓▒░░XEM HÌNH ẢNH░▒▒▓██


██▓▒░░XEM VIDEO CLIPS░▒▒▓██

Add Comment