10. Vầng Trăng Khuyết – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “VẦNG TRĂNG KHUYẾT”
Lời Chúa : CN 19 TN NĂM C 2013, Lc 12,32-48 (Bán của cải đi mà bố thí, Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 10.08.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment