Chương Trình Thực Thi LCTX 07/2014

[su_table]

05/07/2014 Phát gạo bà con nghèo vùng sâu, vùng xa.
Phát tập cho Thiếu Nhi và Học Sinh cấp I.
12/07/2014 Phát tập cho Học Sinh cấp II.
19/07/2014 Phát tập cho Học Sinh cấp III.
26/07/2014 Phát tập cho Sinh Viên Cao Đẳng, Đại Học.

[/su_table]
Lưu ý : Xin các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho các em học sinh các cấp trở về nhận tập LCTX theo chương trình thực thi LCTX.
Địa điểm phát : Tại nhà CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG – Ấp Giồng Lớn, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

Add Comment