08. HẠNH PHÚC QUANH TA – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “HẠNH PHÚC QUANH TA”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 27.03.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/08.%20HANH%20PHUC%20QUANH%20TA%20(27.03.2013,%20Lc%2011,1-13).MP3″]

Add Comment