07. BẾN MÊ, BỜ GIÁC – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “BẾN MÊ – BỜ GIÁC”
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 20.07.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng : File MP3

[su_audio url=”http://tuongtientrung.net/ChaTuongGiangLCTXMp3/07.%20BEN%20ME,%20BO%20GIAC%20(20.07.2013,%20Lc%2010,38-42).MP3″]

Add Comment