05. Cạm Bẫy Cuộc Đời – Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Bài Giảng Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Phêrô. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : “CẠM BẪY CUỘC ĐỜI”
Lời Chúa : CN 14 TN NĂM C 2013, Lc 10,1-9 (Ðức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng) (Xem Lời Chúa)
Tổ Chức : Từ 7h-13h, 06.07.2013 (thứ 7) tại Họ Đạo Thành Thới – GP.Vĩnh Long (tổ chức hàng tuần)
Tải Bài Giảng  : File ISO (Ghi Đĩa DVD), File MP3

Add Comment