02. THÁNH CHỈ MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Nội dung chi tiết : có 7 ý.
1. Phân tích rõ từng câu trong Kinh Thánh Cựu Ước ngày mà Đức Chúa Trời tạo thành vũ trụ.
2. Vạch ra cho chúng ta thấy từng câu chữ trong sách Cựu Ước Chúa không cho phép chúng ta ăn thịt động vật.
3. Ngay thời điểm tạo thành vũ trụ và an bài cho con người, ChÚA CHƯA CHO PHÉP CON NGƯỜI ĂN “mọi loài di động có sự sống …” (st 9,3)”. Nghiền ngẫm sau cha sẽ giải thích rõ chổ này.
4. THỨC ĂN CỦA CON NGƯỜI LÀ CÂY CỎ MANG HẠT GIỐNG, ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CỦA MÌNH.
5. Trong vườn địa đàng có 3 loại cây và Cha giải thích rất rõ : 1. Cây cỏ mang hạt giống; 2. Cây trường sinh; 3. Cây có trái thiện và ác.
6. Chúa đuổi ADAM ra khỏi vườn địa đàng : 1. Phạt con rắn ; 2. Phạt Eva ; 3. Phạt Adam.
7. Thiên Thần cầm gươm sáng lóe canh giữ đường đến cây Trường Sinh.
Chúng ta bắt đầu vào nội dung. Xin mời Anh Chị Em chú ý lắng nghe!

THÁNH CHỈ MỘT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI : TẠO THÀNH VŨ TRỤ – CON NGƯỜI SA NGÃ | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Add Comment