Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 05.02.2017

Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 05.02.2017 | Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

One thought on “Hành Trì Cho Không 2017 (Tây Nguyên) : 05.02.2017

  1. Nhìn thấy cha hàng tháng vẩn mạnh khỏe là con vui rồi ,xin hồng ân thiên chúa đổ trên cha ,sống ở Tây nguyên rừng sâu nươsc độc cha ráng giử gìn sức khỏe.lần sau nếu có trở lại VN con sẻ đến thăm cha ,cố lên cha nhé ,.không thiết phải tu ở nhà thờ nhà dòng ,chúa ở khắp mọi nơi .thương cha,chị Hạnh và Tiến nhiều ,xin chào

Add Comment